0896.123.005

HD270 TRỘN BÊ TÔNG

  • Xe bồn trộn HYUNDAI là sự kết hợp của hiệu suất,giá cả vào độ tin cậy.

  • Thiết kế đẹp mắt kết hợp hiệu suất trộn hàng đầu

  • Động cơ mạnh mẽ D6AC38 (380ps/1,900 rpm)

  •  Xe bồn trộn HD270 là sự lựa chọn đúng đắn của khách hàng về một chiếc xe có khả năng chịu tải cao

  • HOSTLINE  0896.123.005