0896.123.005

HD700-1000 ĐẦU KÉO

  • Dòng xe tải nặng của Hyundai được tăng cường độ bền và hiệu năng nhằm đáp ứng tốt hơn nữa các nhu cầu khách hàng

  • Chiều dài cơ sở dài hơn giúp hạn chế va chạm với toa romoc khi vào cua.

  • Hyundai đã áp dụng những cải tiến mới trên cầu xe và hệ thống treo.

  •  HOSTLINE  0896.123.005